Skip to content

3 plan, 2010

Krognoshuset, Lund 2010

3 Plan

En nutida vardagshistoria tecknar sig som en hinna
över Krognoshusets vitkalkade väggar.
Som en rumslig palimpsest, där tecken av liv, spår
av drömmar och tid överlappar varandra.
Mitt hus sammanfaller med min kropp. 3 plan:
Ett plan för basfunktionerna, ett plan för arbete,
hjärta och hjärna, ett plan för det undermedvetna,
som härjar i kroppens ateljé.

3 Floors

A contemporary everyday story is drawn like a thin
surface over the white-washed walls of Krognoshuset.
As a spatial palimpsest, where signs of life, traces
of dreams and time overlap each other.
My house coincides with my body. 3 floors:
One floor for basic functions, a floor for work,
heart and brain, a floor for the subconscious,
which rages in the body’s studio.