Skip to content

Föreställningar

Föreställningar är ett samarbete mellan Gertrud Alfredsson och Anna Brag som startade 2015. Utgångspunkt för projektet är våra föreställningar kring olika vardagsfenomen, synliggjorda i form av rumsliga berättelser. Teckning, i utvidgad mening, används för att bryta ner, bygga upp och omvärdera föreställningar och tolkningar av vår tid, språket och de möjligheter vi har att gestalta våra liv och oss själva.
Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp “eventualization”, som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”. Alfredsson och Brag utforskar hur en utställning kan fungera som rum åt ”Föreställningar” genom att skapa rumsliga helheter, ett slags scenografiskt uttryck som inbegriper både rum, tid, rörelse, och ljud. Under projektets gång skapar de rum för ett antal ”Föreställningar” samt en bok.

Innehållet utvecklades tillsammans med formen allt eftersom processen fortgick.

Följande föreställningar har genomförts:

Föreställningen om föreställningen, Malmö Konsthall, C-salen 2016
Föreställningen om det fria ordet, performandce, Malmö Konsthall 2016
Föreställningen om Sveriges trädgård, utställning på Kulturcentrum Ronneby 2019
samt workshops i Farabol, Ronneby och Torhamn 2019
Föreställningen HÄST, utställning Kristianstad konsthall 2020
HÄST- två parallella konstnärskap, en bok, 2020