Skip to content

om teckning

Anna Brag

 

Linjen och teckningen är utgångspunkten i mina rumsliga berättelser, som tar sig i uttryck på papper eller duk, som installation, video eller offentligt verk. Min metod, som jag kallar Annatopia, följer ett antal principer som är användbara i formuleringen av den rumsliga upplevelsen, ögat, tiden och linjen.

Jag är intresserad av närvaro; genom att skärpa blicken, synliggöra det vardagligt fördolda och slentrianmässigt förbisedda, skapas vardagspoesi.

 

Annadvent är en slags kalender, en annadventskalender, som består av en teckning om dagen, under den period i december då vi varje år väntar på en ankomst. Platsen för denna väntade ankomst är Studio Annatopia, mitt hus.

 

Varje fönster är en lucka och innanför fönstren tecknas ett rum. En teckning om dagen, tills det nya året, 2019, ankommer.

Kalendern finns på Instagram:

@studio.annatopia

 

Jag är utbildad på Konstakademin i Oslo och arbetar med teckning, måleri, animation, artists books och offentlig konst. Just nu skissar jag på ett offentligt verk till Hjortsbergskolan i Ljungby. Till sommaren ställer jag, tillsammans med Gertrud Alfredsson, ut ”Föreställningen om Sveriges Trädgård” på Ronneby konsthall. Min senaste utställning, Annarchiv, ägde rum på Stadshusgalleriet i Laholm i december 2018.

 

 

För vidare info:

annabrag.com

@braganna

@studio.annatopia