Skip to content

Annamnes

Galleri PS    Göteborg     18/2-5/3 2023

Utställningen på Galleri PS har fått titeln Annamnes.
Det snarlika ordet anamnes betyder en ”sjukdoms förhistoria”,
vilket jag tolkar som ”de faktorer som ligger bakom ett specifikt tillstånd”.

Det kan alltså beskriva det tillstånd som jag befinner mig i här och nu.
De minnen och den historia som bidragit till att skapa mitt liv.
Vad som är friskt eller sjukt är inte viktigt.

Jag går ner i min källare. Där samsas ordning med kaos, där finns en skattkista,
en minnesbank, en ofullbordad berättelse där beståndsdelarna väntar på att
återupptäckas och fogas samman på nytt.

Minnen och material lägger sig som lager på lager. En del har jag glömt,
annat har jag aldrig vetat. Bilder, texter, möbler, böcker, fotografier.
Allt är fragment och byggstenar som utgör de faktorer som ligger till grund för
ett specifikt tillstånd. Och det är här vi befinner oss just nu.
På Galleri PS, Göteborg, februari 2023.