Skip to content

Annamyopia

Välkommen till Annatopia.
En plats för koncentration och kontemplation.
Punkten där linjer, perspektiv och dimensioner möts,
korsas och förvirras. Vi följer linjen, ringar in, lyfter upp
och trycker tillbaka. Genom den annamyopiska blicken,
dvs en viss form av närsynthet, öppnas nya perspektiv.

Utställningen på Teatergalleriet i Kalmar utgör också

2022 års Annadventskalender.

Varje dag, från och med utställningens första dag,
den 1/12 till och med den 31/12 2022, öppnas en lucka till det
som döljer sig bakom ytan.