Skip to content

Fågelvägen 2014

Fågelvägen, Karlskrona Konsthall 2014

Utställningen handlar om och hur man kan ta sig förbi Karlskrona?
Om vägar som kommer och går och cirklar som öppnas och sluts.
Fågelvägen brukar den väg kallas, som snabbast tar oss från en plats
till en annan, ur ett ovanifrånperspektiv.
I verkligheten, eller ur ett mer jordnära perspektiv, är det den väg,
som tar oss ut över de djupaste vatten och den mest ogenomträngliga terräng.