Skip to content

Föreställningen om Sveriges trädgård, 2019

Kulturcentrum Ronneby 2019

Anna Brag & Gertrud Alfredsson

Föreställningen om Sveriges trädgård handlar om trädgården
som fysisk och mental plats, en plats för eftertanke
och rekreation, för uppmärksamhet och närvaro.
Vem har tillträde till trädgården?
I samband med Föreställningen om Sveriges trädgård har
allmänheten bjudits in till en serie workshops på olika
platser i Blekinge, i Ronneby, Farabol och Torhamn, där vi
tillsammans tittat på och målat landskapet och färgerna
som omger oss. Projektet har sträckt sig över ett helt år
och gett oss möjlighet att iaktta årstidernas färgskiftningar
i naturen.