Skip to content

Maskerad Hägring Solkatt

Pär Lagerqvistskolan, Växjö 2017

Bildsviten MASKERAD, HÄGRING, SOLKATT består av tre mosaiker placerade i förskolebyggnadens tre entréer. Motiven tar avstamp i Pär Lagerqvists poesi och förskolans teman, de fyra elementen: Jord, vatten/luft och eld, där varje avdelning representerar ett av dessa teman.
Bilderna tar oss med på en resa. Från marken där vi går till fjärran stränder, från allt det som är nära, till det, som är långt ifrån. Titlarna är tätt knutna till bilderna, och talar också om att det vi ser också kan också vara något annat, någon annanstans. En hägring, en solkatt eller en maskerad.
Gestaltningen är visuell, vacker och lekfull. Bilderna är läsbara för både barn och vuxna och stimulerar fantasin och lusten att skapa egna berättelser. Eftersom man kommer väldigt nära motiven, har jag lagt vikt på detaljerna. Jag ser dem som tablåer, inspirerade av de romerska mosaikerna, som också har starka narrativa inslag.