Skip to content

Tänka Flyga Vila Vara

Hagaskolan, Sundsvall 2006-2007.
Uppdragsgivare: Statens Konstråd och Sundsvalls Kommun Hagaskolan,
Sundsvall 2006-2007
“Tänka – flyga – vila – vara” handlar om aktivitet, vila och rörelse.
Bilderna berättar om kroppen och om tankens frihet, att röra sig i gränslandet
mellan saga och verklighet. Att flyga som en fjäril och hoppa som en groda eller
med en häst, att vila med en fågel. Att samla rörelser i stillhet. Allt hänger ihop.
När vi kommer in genom huvudentrén möts vi av en mediterande man med två
undulater i vila. Yoga betyder ”föra samman”, ”enhet”, ”förena kropp och själ”.
Bilden är en koncentration och en upptakt till vad som möter oss i resten av
byggnaden. TÄNKA, FLYGA, VILA, VARA, SPRINGA, SKAPA, LEKA,
LÄRA…
Hagaskolans profil med idrott och hälsa har fungerat som utgångspunkt i mitt
arbete. Materialet, italiensk glasmosaik, med en tusenårig tradition inom den
offentliga konsten, har jag kombinerat med samtida digitala
bildredigeringsprogram och mina egna teckningar.
Verket består av sammanlagt 11 figurer, som finns på sju platser i skolans entréer
och trapphus.