Skip to content

Art Huts 1994

Utställningen Art Huts ägde rum i Scaniaparken i Malmö i samband med Baltiska Jubileet i augusti 1994.

Tio badhytter förvandlades till konsthytter av tio inbjudna konstnärer, en från varje Östersjöland.
Den svenska hytten byggdes om till räddningsstation.

Den innehöll:
Stege, livboj, röd varningsflagg, flaggstång, ett badkar fyllt med ÖStersjövatten, en hjälm, flytväst, livlina.

Vem som helst kunde använda den.