Skip to content

Insikter 2016

Diamantens förskola
Tollarp, Kristianstad

”Insikter” är gjort av glasmosaik och består av tre delar, placerade i
Diamantens förskola i Tollarp.
I verkets centrala del, på väggen vid barnköket, samlas spindlarna vid middagsbordet. Middagsmaten har fångats in i nätet och varje spindel
har en tallrik framför sig, där de väntar på att maten ska serveras.
Hela alfabetet har fastnat i nätet och spindelbarnen kan välja vad de
vill ha på sin tallrik idag. Kanske något på Bokstaven B?
I entrén möts man av de tre sakletarmyrorna, som tar hand om borttappade småsaker. Det finns också ett krypin, där två feta blå masklarver vill in. Men kanske är de lite för tjocka för att komma igenom hålen?

INSIGHTS

Diamond preschool Tollarp, Kristianstad 2016
“Insights” is made of glass mosaic and consists of three parts,
placed in Diamond preschool in Tollarp.

In the central part of the work, on the wall of the children’s kitchen,
the spiders gather at the dinner table. The dinner has been caught in
the net and every spider have a plate in front of them, waiting for the
food to be served. The whole alphabet is stuck in the net and the spider
child can choose what they are want to have their plate today.
Maybe something on the letter B?
In the entrance you will meet the three poorly-caught myrrhs who take
care of lost little things. There is also a creep where two fat blue mask
larvae want to enter. But maybe they are a bit too thick to get through the holes?