Skip to content

En dag 2007

En dag möter jag mig själv på tröskeln.
Galleri CC, Malmö 2007