Skip to content

WATT, 1998

Riksutställningar, det Extra 1998

Det Extra (Grand Final) Tensta Konsthall 1998

“En autentisk lyx kräver ett fullständigt förakt för rikedom, den dunkla likgiltigheten hos någon som vägrar arbeta och som gör sitt eget liv till å ena sidan en oändligt ruinerad glans och å andra sidan en tystlåten förolämpning mot de rikas arbetsamma lögn. Bortom den militära exploateringen, den religiösa mystifikationen och det kapitalistiska försnillandet kan ingen hädanefter återfinna rikedomens innebörd, dess explosiva stoff, fruktbarhet och utsvävning, om det inte vore i trasornas glans och likgiltighetens dunkla utmaning. När allt kommer omkring kommer lögnen slutligen att låta livets ymnighet övergå i revolt.”

ur den fördömda delen, George Bataille