Skip to content

Den annagrammatiska älgen

Hjortsbergskolan, Ljungby 2020

Med utgångspunkt i den småländska berättartraditionen har jag skapat en bild som går att läsa som ett annagram, alltså både framlänges och baklänges. Bilden är gjord som ett ”Rorchach-test”; färgplumpar på ett papper viks ihop och när det vecklas ut bildas nya, symmetriska formationer, som man tolkar och skapar egna berättelser utifrån. Psykiatern Hermann Rorchach utvecklade detta s.k. perceptuellt kognitiva personlighetstest i början av 1900-talet i Schweiz. Frågan han ställde var:
Vad skulle detta kunna föreställa?

Den annagrammatiska älgen och allt vad den innehåller, kan inspirera barnen till att titta och hitta egna berättelser utifrån det de ser. De kan också inspireras att göra egna ”vikbilder” och skapa berättelser utifrån dem. Färgplumparna har översatts  till glasmosaik, några i spegelglas, som bryter upp väggytan i den relativt smala korridoren.